Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu
Statystyki i Ekonometrii PAN


PAN
Strona główna | Skład Sekcji | Seminaria WSBO | Materiały | Konferencje | Ważne strony | Publikacje | Kontakt


Spotkanie SBO w trakcie MZBO'17


Spotkanie SBO w trakcie MZBO'18


Spotkanie SBO w trakcie MZBO'15


Powołanie Sekcji Badań Operacyjnych© 2020 Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN