Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu
Statystyki i Ekonometrii PAN


PAN
Strona główna | Skład Sekcji | Seminaria WSBO | Materiały | Konferencje | Ważne strony | Publikacje | KontaktWirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych

Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych jest miejscem spotkań naukowców i praktyków zajmujących się badaniami operacyjnymi, metodami ilościowymi wspomagającymi ekonomię, zarządzanie, finanse, podejmowaniem decyzji. Podczas comiesięcznych spotkań on-line przedstawiciele ośrodków naukowych i badawczych, polskich i zagranicznych prezentują wyniki własnych badań, nowe metody i teorie oraz ich zastosowania praktyczne, uczestniczą w dyskusjach. WSBO powstało jako odpowiedź na wymuszony pandemią brak możliwości spotkań i wymiany poglądów podczas tradycyjnych konferencji. WSBO daje możliwość nawiązania nowych kontaktów naukowych, podejmowania współpracy przez przedstawicieli różnych ośrodków, przyczynia się do integracji środowiska skupionego wokół szeroko rozumianych badań operacyjnych oraz ich zastosowań. Seminarium WSBO odbywa się pod patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN, Polskiej Sekcji INFORMS oraz JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

XXXIX Ogólnopolska Konferencja „Metody i zastosowania badań operacyjnych” miała odbyć się w dniach 11-13 października 2020 r. w Będlewie. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany. Głównemu organizatorowi konferencji – prof. Krzysztofowi Piaseckiemu bardzo zależało, żeby odbyła się stacjonarnie. Po konsultacjach z członkami Komitetu Naukowego konferencji podjął decyzję o przełożeniu jej o rok. XXXIX Ogólnopolska Konferencja im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i zastosowania badań operacyjnych” odbyła się w dniach 24-26 października 2021 r. w Będlewie. W trakcie rozmów profesorów Krzysztofa Piaseckiego i Tomasza Szapiro narodził się pomysł zorganizowania konferencji MZBO 2020 w trybie zdalnym i uzyskania zgody środowiska na przekształcenie tego wydarzenia w seminarium cykliczne. Konferencja ,,MZBO w czasach zarazy” odbyła się 12.10.2020 r. Dodatkowym efektem tej konferencji było nieformalne uzgodnienie celowości kontynuacji spotkań formie comiesięcznego Wirtualnego Seminarium z Badań Operacyjnych pod merytoryczną opieką kolejnych ośrodków. Organizacji spotkań podjęli się prof. dr hab. Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Seminaria odbywały się przynajmniej raz w miesiącu, w poniedziałki o godz. 17:00, a po każdym z nich uczestnicy otrzymywali imienne certyfikaty uczestnictwa.

Niestety 14 lipca 2021 r. odszedł jeden z pomysłodawców i główny organizator WSBO prof. dr hab. Krzysztof Piasecki. Ponieważ WSBO w istotny sposób przyczyniało się do integracji środowiska skupionego wokół szeroko rozumianych badań operacyjnych oraz ich zastosowań, podjęliśmy decyzję, że będzie kontynuowane. Organizacji kolejnych spotkań podjęły się dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB. oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Do tej pory w Wirtualnych Seminariach z Badań Operacyjnych uczestniczyło ponad stu naukowców i praktyków – przedstawicieli niemal trzydziestu ośrodków akademickich z całej Polski. Obecnie seminaria odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki o godz. 17:30, a po każdym z nich uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa.

Zachęcamy do prezentacji wyników swoich badań naukowców i praktyków zajmujących się problematyką szeroko rozumianych badań operacyjnych, ich zastosowaniami, metodami ilościowymi wspomagającymi ekonomię, zarządzanie, finanse, podejmowanie decyzji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt  – przesłanie tematu wystąpienia oraz streszczenia referatu (ok. 1000 znaków) na adres:  mzbo2020@wsb.poznan.pl

Więcej informacji o Wirtualnym Seminarium z Badań Operacyjnych, wygłoszonych referatach oraz najbliższych planach, a  także o konferencjach MZBO 2020/21 i MZBO w czasach zarazy  znajduje się na stronie

https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0

Do tej pory są planowane / odbyły się:  

 • 21 listopada 2022 r. – Listopadowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych
  Na seminarium referaty przedstawili:
  • dr Janusz Miroforidis (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk) – Oszacowania parametryczne ocen efektywnych w całkowitoliczbowych problemach optymalizacyjnych wielkiej skali
  • dr Bartłomiej Jefmański (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Marta Kusterka-Jefmańska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Politechnika Białostocka) – Rozmyta intuicjonistyczna miara syntetyczna w dynamicznej analizie subiektywnej jakości życia mieszkańców miast europejskich

 • 16-18 października 2022r. – Konferencja „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”
  Więcej informacji na stronie WWW konferencji

 • 26 września 2022r. – Wrześniowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych, Na seminarium referaty wygłoszą pracownicy Katedry Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
  • dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP, O b-kolorowaniach, czyli jak szybko znaleźć dobre przybliżenie kolorowania poprawnego
  • dr hab. Krzysztof Echaust, prof. UEP, dr Małgorzata Just (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Trzy powody dlaczego kryptowaluty nie mogą być bezpieczną przystanią dla inwestycji na rynkach kapitałowych
 • 13 czerwca 2022 r. – Wakacyjne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
  • mgr Patrycja Krzywda-Starzyk – Nadwyżka edukacyjna – obecny stan wiedzy na temat zjawiska w krajach europejskich
  • dr Piotr Peternek, dr hab. Magdalena Ligus prof. UEW – Analiza potencjału technicznego i otoczenia instytucjonalnego OZE w województwach Polski w kontekście konstrukcji indeksu zrównoważonego rozwoju energetycznego regionów

  Podczas seminarium prof. dr hab. Maciej Nowak, Kierownik Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaprosił wszystkich uczestników na XL Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2022 roku w Brennej, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mzbo.ue.katowice.pl

 • 23 maja 2022 r. – Transportowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium referaty przedstawili naukowcy Katedry Badań Operacyjnych, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Uniwersytetu Łódzkiego
  • dr Aleksandra Bartosiewicz - Analiza i ocena procesów przeładunkowych w morskich terminalach kontenerowych z wykorzystaniem teorii kolejek
  • dr Radosław Jadczak - Modele układania tras pojazdów
 • 25 kwietnia 2022 r. – Zrównoważone Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium referaty przedstawili naukowcy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
  • dr Dorota Górecka – Wielokryterialna ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na terytorium polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza za pomocą podejścia MAMIMCA
  • dr hab. Sławomir Plaskacz, prof. UMK – O wyznaczaniu optymalnej wielkości rezerwatów morskich z punktu widzenia wielkości połowów
 • 28 marca 2022 r. – Rekonesansowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. Na seminarium referaty przedstawili naukowcy Zakładu Analizy i Wspomagania Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:
  • dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH – Zwiększanie wrażliwości metody COMPOSITE TIME TRADE-OFF w szacowaniu użyteczności stanów zdrowia
  • mgr Marek Antosiewicz – Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w gospodarce opartej na węglu: przypadek Polski
 • 21 lutego 2022 r. – Paprykarzowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych, podczas którego referat przedstawił naukowiec Uniwersytetu Szczecińskiego:
  • dr inż. Paweł Ziemba – Rozwój i zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w problemach decyzyjnych zrównoważenia
 • 17 stycznia 2022 r. – Styczniowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych, podczas którego naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniki Warszawskiej przedstawili referaty:
  • mgr Łukasz Tync – Podejście obiektowe w zarządzaniu portfelem projektów  
  • dr hab. Grzegorz Rządkowski, prof. PW – Falki logistyczne i ich zastosowania
 • 13 grudnia 2021 r. – Koziołkowo – Syrenkowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021, podczas którego naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawili referaty:
  • dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN –Metodyczne problemy badania subiektywnego ubóstwa w gospodarstwach domowych
  • dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, dr Małgorzata Just – Kwantyfikacja zrównoważonego rozwoju jednostek terytorialnych – stan obecny i przyszłe badania     
 • 15 listopada 2021 r. – Arrasowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Białostockiej przedstawili referaty:
  • dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki Stosowanej) – HRE (Heuristic Rating Estimation) inne podejście do metody porównywania parami  
  • dr Dariusz Kacprzak (Politechnika Białostocka) – Nowe rozszerzenie metody TOPSIS dla grupowego wspomagania decyzji oparte na skierowanych liczbach rozmytych
 • 27 września 2021 r. – Jesienne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego naukowcy Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przedstawili referaty:
  • prof. dr hab. Marek Szopa – Optymalizacja decyzji metodami kwantowej teorii gier  
  • dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE – Algebraiczne modelowanie ewolucji systemu – AlModES    
 • 21 czerwca 2021 r. – Truskawkowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego naukowcy Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawili referaty:
  • dr hab. Daniel Puciato, prof. PO – Społeczno-ekonomiczne korelaty jakości życia związanej ze zdrowiem u osób żyjących w pojedynkę z Wrocławia  
  • dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW – Wzrastająca świadomość ekologiczna a obciążenia finansowe gospodarstwa domowego
 • 17 maja 2021 r. – Zielone Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego naukowcy Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawili referaty:
  • dr inż. Mateusz Piwowarski – Prezentacja katedry  
  • dr hab. Mariusz Borawski, prof. US – Arytmetyka przyrostów    
 • 19 kwietnia 2021 r. – Wiosenne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego naukowcy Katedry Badań Operacyjnych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przedstawili referaty:
  • prof. Ivan Blahun – O modelowaniu scenariuszowym zrównoważonego rozwoju   
  • dr Adam Kucharski – Metody zarządzania projektem w środowisku R - pakiet critpath   
  • dr hab. Iwona Konarzewska, prof. UŁ – Wskaźniki wielokryteriowe z wykorzystaniem PCA
 • 22 lutego 2021 r. – Kartaczowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego referat wygłosiła :
  • dr Elżbieta Majewska z Zakładu Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku – Integracja europejskich rynków kapitałowych w obliczu kryzysów finansowych    
 • 4 stycznia 2021 r. – Noworoczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego referat wygłosiła :
  • dr Milena Bieniek z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie – Wpływ niepewności popytu na modelowanie łańcucha dostaw z naciskiem na niepewność addytywną    
 • 21 grudnia 2020 r. – Piernikowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego naukowcy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawili referaty:
  • dr hab. Sylwester Bejger, prof. UMK – Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji    
  • dr hab. Witold Orzeszko, prof. UMK – Prognozowanie kowariancji stóp zwrotu za pomocą Maszyny Wektorów Nośnych   
  • prof. dr hab. Józef Stawicki – Seminaria dyplomowe metod ilościowych ekonomii i zarządzania - problemy i doświadczenia
 • 6 listopada 2020 r. – Inauguracyjne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych, podczas którego referaty wygłosili naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:   
  • prof. dr hab. Tomasz Szapiro – O nauczaniu badań operacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • dr Przemysław Szufel i mgr Łukasz Kraiński– O wielo-agentowych modelach symulacyjnych inteligentnych sieci transportowych.  

© 2020 Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN