Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu
Statystyki i Ekonometrii PAN


PAN
Strona główna | Skład Sekcji | Seminaria WSBO | Materiały | Konferencje | Ważne strony | Publikacje | KontaktCzłonkowie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN 2020


Skład osobowy Sekcji Badań Operacyjnych w Komitecie
Statystyki i Ekonometrii trzeciej kadencji:

 1. Prof. dr hab. Jan Gajda,
  Emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 2. dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH,
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawskie, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji
 3. dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB,
  Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Zakład Metod Ilościowych
 4. Prof. dr hab. Józef Stawicki,
  Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii
 5. Prof. dr hab. Tomasz Szapiro,
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji
 6. Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , Katedra badan Operacyjnych
 7. Prof. dr hab. Rafał Weron
  Politechnika Wrocławska, Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej

Osoby stowarzyszone

 • dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,  Katedra Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej
 • dr hab. Sylwester Bejger, prof. UMK
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii
 • dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Patedra Badan Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej
 • dr hab. Stefan Grzesiak, prof. US
  Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki
 • dr hab. Barbara Gładysz , prof. PWr
  Politechnika Wrocławska, Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej
 • dr Małgorzata Just,
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości
 • dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości
 • dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak,
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Instytut Ekonomii i Finansów. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr hab. Iwona Konarzewska, prof. UŁ
  Uniwersytet Łódzki, Katedra Badań Operacyjnych
 • dr hab.Agnieszka Kowalska-Styczeń, prof. PŚ
  Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Ekonomii i Informatyki
 • Prof. dr hab. Jacek Mercik
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra badań Operacyjnych
 • Prof. dr hab. Kesra Nermend
  Uniwersytet Szczeciński, Katedra Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej
 • Prof. dr hab. Maciej Nowak
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych
 • Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Instytut Ekonomii i Finansów
 • dr hab. Artur Prędki, prof. UEK
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
 • dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur, prof. UE
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
 • dr hab. David Ramsey, prof. PWr
  Politechnika Wrocławska, Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej
 • Prof. dr hab. Honorata Sosnowska
  Szkoła Glowna Handlowa w Warszawie, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej
 • dr inż. Michał Stasiak
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Marek Szopa
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych
 • dr Przemysław Szufel
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji
 • dr hab. Grzegorz Tarczyński
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
 • dr hab. inż. Krzysztof Targiel, prof. UE
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Operacyjnych
 • dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE
  Katedra badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Informacje o członkach SBO PAN i osobach stowarzyszonych

Imię i nazwiskoAfiliacjaZainteresowania badawcze
(kliknij aby zobaczyć listę publikacji)
Marcin AnholcerUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniuteoria grafów; optymalizacja na grafach i sieciach; optymalizacja dyskretna; optymalizacja kombinatoryczna; programowanie nieliniowe i stochastyczne; przydziały stabilne
Sylwester BejgerUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuzastosowania metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych w zakresie mikroekonomii i zarządzania; ekonomiczne zastosowania teorii gier, ekonometrii dynamicznej, badań operacyjnych oraz metod uczenia maszynowego
Helena Gaspars-WielochUniwersystet Ekonomiczny w Poznaniubadania operacyjne; optymalizacja jedno- i wielocelowowa; podejmowanie decyzji w warunkach pewności i niepewności; algorytmy
Stefan GrzesiakUniwersytet Szczecińskimodelowanie ekonometryczne i decyzyjne w przedsiębiorstwach, podejmowanie decyzji w opiece zdrowotnej, optymalizacja zapasów i zakupów
Małgorzata Just Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniuekonometria finansowa; inwestycje; zarządzanie ryzykiem; modelowanie zmienności i zależność na rynkach finansowych i towarowych; modelowanie zdarzeń ekstremalnych
Bogumił KamińskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawiebadania operacyjne; obliczeniowe nauki społeczne; zarządzanie ilościowe
Iwona KonarzewskaUniwersytet Łódzkimetody analizy i optymalizacji ryzyka finansowego; symulacja stochastyczna w zagadnieniach optymalizacyjnych; metody teorii gier w zastosowaniach ekonomicznych; optymalizacja wielokryteriowa w badaniach porównawczych
Aleksandra ŁuczakUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniuwielokryterialne metody ilościowe, klasyfikacja i analiza danych, planowanie rozwoju lokalnego, obszary wiejskie
Anna Łyczkowska-HanćkowiakWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniuskwantyfikowane finanse behawioralne; nieprecyzyjność w ocenie rynków finansowych; zorientowane liczby rozmyte; badania operacyjne; matematyka dyskretna; teoria grafów; teoria matroidów
Jerzy MichnikUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachbadania operacyjne; badania systemowe; dynamika systemowa; analiza decyzyjna; wielokryterialne metody podejmowania decyzji; analiza biznesowa; sztuczna inteligencja
Kesra NermendUniwersytet Szczecińskizastosowanie metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod wielokryterialnych, wielowymiarowej analizy danych, techniki neuronauki poznawczej w badaniach zachowań społecznych oraz modelowania preferencji konsumentów w procesie podejmowania decyzji biznesowych

Badania odnoszą się przede wszystkim do zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji; neuromarketingiem; analizą przekazu reklamowego, opakowań, banerów; badaniem użyteczności serwisów internetowych, itp. W badaniach wykorzystywane są takie techniki pomiarowe, jak neuroobrazowanie mózgu (EEG), pomiary psychofizjologiczne (GSR, HR), rejestracja oraz analiza danych o położeniu i ruchach gałek ocznych (Eye Tracking), pomiary mikroekspresji (EMG, Face Reading).

Artur PrędkiUniwersytet Ekonomiczny w Krakowieprogramowanie liniowe i ilorazowe; modelowanie efektywności technicznej i ekonomicznej; modelowanie procesu produkcyjnego
Agnieszka Przybylska-MazurUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpolityka pieniężna; polityka fiskalna; teoria decyzji; modelowanie i prognozowanie procesów ekonomicznych i finansowych;
David RamseyPolitechnika Wrocławskateoria gier; optymalizacja; teoria decyzji
Ewa RoszkowskaPolitechnika Białostockaanaliza decyzyjna; behawioralne badania operacyjne; metody wielokryterialne; wielokryterialne wspomaganie negocjacji
Józef StawickiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniubadania operacyjne; ekonomia matematyczna; teoria ryzyka
Tomasz SzapiroSzkoła Główna Handlowa w Warszawieekonomia edukacji; optymalizacja wielokryterialna; negocjacje
Marek SzopaUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachteoria gier, gry kwantowe, modelowanie negocjacji, podejmowanie decyzji
Przemysław SzufelSzkoła Główna Handlowa w Warszawiesymulacje, optymalizacja liniowa, nieliniowa i całkowitoliczbowa; cloud computing; uczenie maszynowe; skalowanie obliczeń i przetwarzanie rozproszone
Grzegorz TarczyńskiUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiuoptymalizacja procesów magazynowych; sztuczne sieci neuronowe
Krzysztof S. TargielUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachWykorzystanie metod sztucznej inteligencji we wspomaganiu Zarządzania Projektami; Wspomaganie metodami formalnymi Zarządzania Projektami; Inżynieria Systemów a Zarządzanie Projektami; Wykorzystanie Głębokich Sieci Neuronowych do prognozowania zmienności rynków finansowych
Tadeusz TrzaskalikUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (wykaz publikacji)
Tomasz WachowiczUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachanaliza negocjacyjna; systemy wspomagania negocjacji; wielokryterialne wspomaganie decyzji; behawioralne badania operacyjne
Rafał WeronPolitechnika Wrocławskaprognozowanie na rynku energii; ekonomia obliczeniowa; statystyka obliczeniowa; uczenie maszynowe; modelowanie agentowe; inżynieria finansowa

Skład Sekcji drugiej kadencji (2016 - 2019)

Skład Sekcji pierwszej kadencji (2012 - 2015)

© 2020 Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN