Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu
Statystyki i Ekonometrii PAN


PAN
Strona główna | Skład Sekcji | Seminaria WSBO | Materiały | Konferencje | Ważne strony | Publikacje | Kontakt

Witamy na stronie Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PANXLI Ogólnopolska Konferencji Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”

W dniach 15-17 października 2023 roku w Lipowym Moście odbyła się XLI Ogólnopolska Konferencji Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”. Organizatorem konferencji był Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Konferencja była objęta patronatami: Rektora Politechniki Białostockiej, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, Polskiej Sekcji INFORMS oraz Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Problematyka poruszanych zagadnień obejmowała klasyczne metody badań operacyjnych, miękkie i behawioralne badania operacyjne, systemy wspomagania decyzji, modele optymalizacyjne, wielokryterialne wspomaganie decyzji, data science i data mining, sztuczną inteligencję oraz zastosowania badań operacyjnych. Na konferencji zaprezentowano 29 referatów. Podczas konferencji odbyły się warsztaty doktorskie oraz tradycyjnie już konkurs na najlepszą prezentację wygłoszoną na konferencji MZBO’23. W ramach konferencji odbyły się także dwie sesje specjalne: Sesja Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN pt.: Dydaktyka badań operacyjnych w uczelniach ekonomicznych dziś i jutro” oraz Sesja Polskiej Sekcji INFORMS pt.: „O wrażliwości w biznesie”. Więcej informacji o konferencji na stronie: https://mzbo2023.wi.pb.edu.pl/mzbo-2023/

Kolejna edycja konferencji jest organizowana w październiku 2024 roku przez przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Półwiecze badań operacyjnych w polskim środowisku ekonomicznym

W poniedziałek, 17 października 2022 roku w Brennej w ramach Jubileuszowej Czterdziestej Konferencji „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych’22” odbyła się otwarta sesja Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zatytułowana „Półwiecze badań operacyjnych w polskim środowisku ekonomicznym”.

Była ona z jednej strony okazją do podsumowania dotychczasowych konferencji z serii MZBO, a z drugiej – do prezentacji dorobku ośrodków akademickich, zajmujących się badaniami operacyjnymi, związanych ze środowiskiem ekonomicznym.

Pionierską rolę w rozwoju badan operacyjnych odegrał ośrodek warszawski. Drugim ośrodkiem ze znacznymi osiągnięciami we wczesnych latach rozwoju badań operacyjnych w naszym środowisku był ośrodek wrocławski pod kierunkiem Profesora Władysława Bukietyńskiego. Jego imieniem nazwano konferencję „Metcyjne w Body i zastosowania badań operacyjnych”, odbywającą się początkowo w formule katowicko-wrocławskiej, by w dalszych latach rozwinąć się w konferencję ogólnopolską.

Poniżej znajduje się program sesji jubileuszowej oraz udostępnione przez autorów prezentacje, przedstawiające historię konferencji MZBO, jak również dokonania poszczególnych ośrodków.

Program sesji Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
„Półwiecze badań operacyjnych w polskim środowisku ekonomicznym”
Brenna, 17.10.2022

  1. Krótka historia konferencji MZBO: 1978 – 2022 (T. Trzaskalik)
  2. Badania operacyjne w Warszawie (T. Szapiro)
  3. Badania operacyjne we Wrocławiu (M. Nowiński)
  4. Badania operacyjne w Katowicach (T. Trzaskalik)
  5. Badania operacyjne w Łodzi (R. Jadczak)
  6. Badania operacyjne w Poznaniu (K. Echaust)
  7. Badania operacyjne w Krakowie (A. Prędki)
  8. Badania operacyjne w Toruniu (J. Stawicki)
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 lipca 2021 roku niespodziewanie odszedł


prof. dr hab. Krzysztof Piasecki


wybitny uczony, znakomity wykładowca i pasjonat nauki. Odszedł od nas człowiek ogromnej dobroci, skromności i wiedzy, Autorytet i Mistrz.

Były rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, były kierownik Pracowni Zastosowań matematyki w zarządzaniu, Katedry Badań Operacyjnych, członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, były wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. W ostatnim czasie był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, pomysłodawcą i organizatorem Wirtualnego Seminarium z Badań Operacyjnych (WSBO) skupiającego kilkudziesięciu naukowców i praktyków z kilkunastu ośrodków akademickich zajmujących się szeroko rozumianymi badaniami operacyjnymi.

Był członkiem wielu komitetów redakcyjnych oraz towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Mathematical Association of America.

Pan Profesor był autorem i współautorem kilkuset publikacji (artykułów, monografii, podręczników, filmów) naukowych i dydaktycznych. Recenzował artykuły i monografie dla wielu czasopism i wydawnictw naukowych.

Był wielokrotnie nagradzany, cieszył się bardzo dużym, zasłużonym autorytetem i szacunkiem wśród naukowców, współpracowników i studentów. Był bardzo lubianym, otwartym, ciepłym człowiekiem ogromnej wiedzy, kultury, wielu pasji, erudytą.

Straciliśmy wybitnego naukowca, świetnego nauczyciela, a przede wszystkim życzliwego i wspierającego Przyjaciela. Będzie nam Pana Profesora bardzo brakowało.

© 2023 Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN