Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu
Statystyki i Ekonometrii PAN


PAN
Strona główna | Skład Sekcji | Program Sekcji | Materiały | Konferencje | Ważne strony | Publikacje | Kontakt


Spotkanie SBO w trakcie MZBO'18


Otrębusy, 21 października 2018r.


Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PANDnia 21 października, w trakcie trwania XXXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych – MZBO 2018, w miejscowości Odrębusy, odbyło się spotkanie Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN.

Zgromadzonych przywitał Prof. Tadeusz Trzaskalik wskazując potrzebę większej integracji naszego środowiska. Prof. Tadeusz Trzaskalik następnie wskazał wyzwania jakie stoją wobec wprowadzenia nowej ustawy – np. wyboru dyscypliny w sytuacji braku dyscypliny „Decision Science” oraz zachęcił do wymiany poglądów na ten temat. W dyskusji wzięli udział:

  • Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik,
  • Prof. dr hab. Tomasz Szapiro,
  • Prof. dr hab. Józef Stawicki,
  • dr hab. Maciej Nowak, prof. nadzw. UE Katowice
  • dr hab. Bogumił Kamiński, prof. nadzw. SGH

tu jest blad: oraz ...

oraz dr hab. Bogumił Kamiński, prof. nadzw. SGH, reprezentujący Prof. dr hab. Tomasza Szapiro, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także 12 współpracowników sekcji.

Głównym tematem dyskusji był problem klasyfikacji prowadzonych badań operacyjnych do danej dyscypliny nauki. W trakcie dyskusji poruszono problem wyboru więcej niż jednej dziedziny oraz problemy klasyfikacji czasopism w których publikuję się rezultaty prac z zakresu badań operacyjnych. W dyskusji także rozważano nową punktacje monografii naukowych w zależności od Wydawnictwa.

Następnie zabrał głos Prof. Krzysztof Piasecki zachęcając członków Komitetu do wykorzystania potencjału strony internetowej Sekcji Badań operacyjnych (www.sbo.pan.org.pl) w cel prezentacji osiągnieć badawczych oraz publikacji materiałów przez jej członków.

Na zakończenie spotkania Prof. Tadeusz Trzaskalik podziękował zgromadzonym i zakończył posiedzenie Sekcji.


Protokołował: dr inż. Michał Stasiak Zatwierdził: Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik - przewodniczący Sekcj© 2020 Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN