Skład osobowy Sekcji Badań Operacyjnych w Komitecie Statystyki i Ekonometrii pierwszej kadencji:

Członkowie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN 2012 - 2015

 1. Prof. dr hab. Jan Gajda, kierownik Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego,
 2. Prof. dr hab. Józef Stawicki, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 3. Prof. dr hab. Tomasz Szapiro, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 4. Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, kierownik Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach -przewodniczący Sekcji.

Sekretarz Sekcji Badań Operacyjnych

p.o. dr Sławomir Jarek

Zarejestrowani współpracownicy

 • dr hab. inż. Barbara Gładysz (Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Politechniki Wrocławskiej)
 • dr hab. Stefan Grzesiak, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. Paweł Hanczar (Katedra Logistyki, UE we Wrocławiu)
 • dr hab. Bogumił Kamiński, prof. nadzw. SGH
 • dr hab. inż. Edward Kołodziński, prof. nadzw. WAT
 • dr hab. Daniel Kosiorowski (Katedra Statystyki UE w Krakowie)
 • dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. nadzw. UE Wrocław
 • prof. dr hab. Dorota Kopańska-Bródka (Katedra Badań Operacyjnych UE w Katowicach)
 • prof. dr hab. Dorota Kuchta (Katedra Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej)
 • dr hab. Jerzy Michnik (Katedra Badań Operacyjnych UE w Katowicach)
 • prof. dr hab. Jerzy Mika (Katedra Matematyki UE w Katowicach)
 • dr hab. Maciej Nowak, prof. nadzw. UE Katowice
 • prof. dr hab. Krzysztof Piasecki (Katedra Badań Operacyjnych UE w Poznaniu)
 • dr hab. Ewa Roszkowska, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku
 • dr hab. Tomasz Wachowicz (Katedra Badań Operacyjnych UE w Katowicach)
 • dr Sławomir Jarek (Katedra Badań Operacyjnych UE w Katowicach)
 • dr Artur Prędki (Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych UE w Krakowie)
 • dr inż. Krzysztof Targiel (Katedra Badań Operacyjnych UE w Katowicach)

Skład Sekcji